Viktor Kopasz

 

Mgr. Viktor Kopasz

vedoucí oddělení fotografie
vedoucí ateliéru užité fotografie a médií
fotografické předměty

 

předměty vyučované na střední škole:

Fotografická tvorba (V4f)
Fotografický design (V3f, V4f)
Počítačová grafika (V2Bf)

 

odborné vzdělání:

Filmová a televizní fakulta AMU, Praha
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, doktorské studium (zahájeno 2017)

kontakt a osobní web:

kabinet fotografie
budova Hellichova 22, 3. patro, místnost č. 42
kopasz@hellichovka.cz
www.kopasz.cz