Viktor Kopasz

 

Mgr. Viktor Kopasz, Ph.D.

vedoucí oddělení fotografie
vedoucí ateliéru výtvarné fotografie
fotografické předměty

 

předměty vyučované na střední škole:

Fotografická tvorba (V3Bf)
Fotografický design (V3Bf, V4Bf)
Počítačová grafika (V2Bf)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2023/24
Fotografický design — 0/3 Z — 3 kr. (G3A03)
Integrace obrazu a textu 1 — 1/2 Zk — 4 kr. (G2A03)

letní semestr 2023/24
Fotografický design — 0/3 KZ — 3 kr. (G3A03)
Integrace obrazu a textu 2 — 0/2 KZ — 2 kr. (G2A03)

 

odborné vzdělání:

Filmová a televizní fakulta AMU, Praha
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, doktorské studium (2021 Ph.D.)

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení fotografie, ateliér výtvarné fotografie

kabinet fotografie
budova Hellichova 22, 3. patro, místnost č. 40

kopasz@hellichovka.cz
www.kopasz.cz