Alena Sehnalova

 

PhDr. Alena Sehnalová

humanitní předměty

 

předměty vyučované na střední škole:

Společenskovědní základ (P2, V2A, V2B)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2021/22
Český jazyk a literární tvorba — 1/2 KZ — 3 kr. (G1B05)
Management — 2/0 KZ — 2 kr. (G2AB)
Mediální a marketingová komunikace I — 2/0 Z — 2 kr. (G1B05)
Mediální a marketingová komunikace II — 2/0 KZ — 2 kr. (G205)
letní semestr 2021/22
Český jazyk a literární tvorba — 1/2 ZK — 3 kr. (G1B05)
Management — 2/0 ZK — 2 kr. (G2AB)
Mediální a marketingová komunikace I — 2/0 KZ — 2 kr. (G1B05)
Mediální a marketingová komunikace II — 2/0 ZK — 2 kr. (G205)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha

kontakt:

kabinet výtvarných a uměnovědných předmětů
budova Hellichova 22, 2. patro, místnost č. 28

sehnalova@hellichovka.cz