Mgr. Martin Mařík

mediální produkce

 

předměty vyučované ve vyšší odborné škole:

zimní semestr 2021/22
Mediální produkce — 1/1 ZK — 6 kr. (G105)
Mediální produkce — 1/2 ZK — 5 kr. (G2B05)
letní semestr 2021/22
Mediální produkce — 1/1 ZK — 6 kr. (G105)
Mediální produkce — 1/2 ZK — 5 kr. (G2B05)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha, obor německý jazyk–historie

kontakt:

sborovna
budova Hellichova 22, 1. patro
marik@hellichovka.cz