konzultace pro uchazeče o studium ve školním roce 2022/23

 

V případě zájmu o individuální konzultaci dodržujte, prosím, následující:
— uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, se domluví předem s pedagogem na termínu konzultace (dle níže uvedeného kontaktu),
— uchazeč si předem připraví otázky, popř. domácí práce, které chce s pedagogem konzultovat,
— konzultace jsou určeny uchazečům, proto prosíme rodiče, aby do konzultací zasahovali co nejméně,
— pedagog vyzvedne uchazeče v dohodnutý termín a čas u vchodu do školní budovy a při dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel ho odvede do ateliéru nebo učebny; zákonní zástupci nemají v epidemicky rizikovém období do budovy umožněn vstup.

 

střední průmyslová škola grafická

Konzultace výtvarných prací k talentovým zkouškám probíhají do 16. 12. 2022. Informace o studiu budou podávány na DOD.

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na SPŠG probíhají v období měsíců října až prosince. Bližší informace budou uveřejněny na webových stránkách školy v průběhu měsíce září.

 

Grafický design — Design tiskovin
MgA. Martin Procházka
konzultace po telefonické domluvě, tel. 608 048 804

Grafický design — Design obalů
MgA. Martin Hlubuček
hlubucek@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 774 988 977

Grafický design — Design digitálních médií
Mgr. Zdeněk Trinkewitz

trinkewitz@hellichovka.cz

Užitá fotografie a média
Mgr. Viktor Kopasz
kopasz@hellichovka.cz

Konzervátorství a restaurátorství
MgA. Milana Vanišová
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 985 909

Polygrafie
BcA. Jiří Císler
cisler@hellichovka.cz

 

 

vyšší odborná škola grafická

Konzultace probíhají přímo u odborných pedagogů jednotlivých zaměření do 2. 6. 2023. Pro obecné informace o vyšším odborném studiu je možné kontaktovat zástupkyni ředitele pro vyšší odbornou školu Mgr. Kateřinu Burešovou případně studijní oddělení (sekretariát školy).

K přijímacím zkouškám, které jsou součástí přijímacího řízení, pořádá škola kromě konzultací k výtvarným pracím a studiu také kurz typografického a polygrafického základu, který proběhne ve středu 14. června 2023 od 13 do 19 hodin.

 

Propagační grafika
Bc. Bohumil Vašák
vedoucí oddělení grafiky II a ateliéru propagační grafiky
vasak@hellichovka.cz

Knižní grafika
MgA. Helena Šantavá
vedoucí ateliéru knižní grafiky
santava@hellichovka.cz

Fotografická tvorba a média
MgA. Lucie Mlynářová
vedoucí ateliéru fotografické tvorby a médií
mlynarova@hellichovka.cz

Tisková produkce / Mediální produkce
BcA. Jiří Císler
vedoucí oddělení polygrafie a zaměření tiskové a mediální produkce
cisler@hellichovka.cz

Ing. Radek Blahák
ředitel školy a pedagog oddělení polygrafie
blahak@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 257 312 390

Restaurátorství
MgA. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurátorství a ateliéru restaurování papíru
vanisova@hellichovka.cz
konzultace po telefonické domluvě, tel. 604 98 59 09