výsledky talentových zkoušek do uměleckých oborů spšg a další informace pro uchazeče

 

Po konání školních talentových zkoušek v prvním, druhém a náhradním termínu oznamuji jejich výsledky, zda uchazeč v přijímacím řízení uspěl a pořadí, na kterém by se uchazeč umístil:

výtvarná fotografie

design tiskovin

design objektů a obalů

design digitálních médií

konzervátorství a restaurátorství

 

důležité informace pro všechny uchazeče:

Uchazeči, kteří podali přihlášku do až dvou oborů vzdělání s talentovou zkouškou podle původní právní úpravy, mají možnost podat přihlášku do až tří oborů bez talentové zkoušky od 1. února do 20. února 2024. Do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Pokud uchazeč nestanoví prioritu všech svých zvolených oborů vzdělání (např. chybně podá novou přihlášku bez oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo nepodá novou přihlášku vůbec), má takový uchazeč právo stanovit správné pořadí dle priority až do 15. března 2024.

Pokud uchazeč neučiní žádný z uvedených úkonů, ředitel školy oboru vzdělání s talentovou zkouškou uvedené na prvním místě v přihlášce podané k 30. listopadu 2023 zapíše uchazeče do Digitálního přihlašovacího systému (dipsy.cz) a pořadí škol zachová tak, jak je uvedeno v původní přihlášce.

Oznámením výsledku školní přijímací zkoušky (talentové zkoušky) není přijímací řízení ukončeno a nelze proti tomuto sdělení podat odvolání. Výsledky celého přijímacího řízení budou zveřejněny až po konání prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, a to 15. května 2024.

 

Radek Blahák
ředitel školy

 

 

Kritéria přijímacího řízení

Digitální přihlašovací systém k přijímacímu řízení na střední školy

Informační portál k přijímacímu řízení na střední školy

Informace MŠMT pro uchazeče o střední vzdělávání, včetně tiskopisů