Ing. Štěpán Urbánek

restaurování papíru

 

předměty vyučované na střední škole:

Restaurování papíru (V3k)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2023/24
Technologie restaurování — 2/0 Zk — 3 kr. (G1 06)
letní semestr 2023/24
Technologie restaurování — 2/0 Zk — 3 kr. (G1 06)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor Konzervátorství a restaurátorství
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení restaurátorství

kabinet restaurátorství
budova školy Hellichova 22, 1. patro, místnost 25A
urbanek@hellichovka.cz

Výzkumná chemická laboratoř Národního archivu ČR
Praha 4, Archivní 4/2257
stepan.urbanek@nacr.cz