přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Ing. Tereza Hlinková

restaurování a konzervování textilu

 

předměty vyučované na střední škole:

Restaurování muzejních předmětů — textil (V4k)

 

odborné vzdělání:

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

kontakt:

oddělení restaurátorství
budova Hellichova 22, 1. patro
hlinkova@hellichovka.cz

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024