Tomáš Ředina

Ing. Tomáš Ředina

konstrukce, technické kreslení
informatika
třídní profesor V1A

 

výuka předmětů na střední škole:

Informatika (P1, V1A, V1Bf)
Konstrukce obalů (V4Ao)
Konstrukční cvičení (V3Ao)
Technické kreslení (P1, V1A, V1Bk, V2Ao)

 

odborné vzdělání:

Fakulta strojní Západočeské univerzity, Plzeň, obor strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, Plzeň, doplňující pedagogické studium

 
organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — komise přírodních věd
umělecká katedra — oddělení grafiky 1, ateliér designu objektů a obalů

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, kabinet 23, 1. patro
redina@hellichovka.cz