Tomáš Ředina

 

Ing. Tomáš Ředina

konstrukce obalů, technické kreslení
informační technologie

 

výuka předmětů na střední škole:

Informatika (P1, V1A)
Konstrukce obalů (V3Ao, V4Ao)
Technické kreslení (P1, V1A, V1Bk, V2Ao)

 

odborné vzdělání:

Fakulta strojní Západočeské univerzity, Plzeň, obor strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, Plzeň, doplňující pedagogické studium

 
organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — komise přírodních věd
umělecká katedra — oddělení grafiky 1, ateliér designu objektů a obalů

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, kabinet 23, 1. patro

redina@hellichovka.cz