Tomáš Ředina

 

Ing. Tomáš Ředina

konstrukce obalů, technické kreslení
informační technologie
třídní profesor P4

 

výuka předmětů na střední škole:

Informatika (V2A)
Informační technologie (P4)
Konstrukce obalů (V3Ao, V4Ao)
Technické kreslení (P1, V1A, V1Bk, V2Ao)

 

odborné vzdělání:
Fakulta strojní Západočeské univerzity, Plzeň, obor strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, Plzeň, doplňující pedagogické studium

 
kontakt:
kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, kabinet 23, 1. patro
redina@hellichovka.cz