Tomáš Ředina

 

Ing. Tomáš Ředina

technické kreslení
počítačové technologie
třídní profesor P1

 

výuka předmětů na střední škole:

Informatika (P2)
Informační technologie (P1)
Počítačová grafika (P2)
Technické kreslení (P1, V1A, V1B k)

 

odborné vzdělání:
Fakulta strojní Západočeské univerzity, Plzeň, obor strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, Plzeň, doplňující pedagogické studium

 
kontakt:
kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, kabinet 23, 1. patro
redina@hellichovka.cz