Pavel Konrád, DiS.

počítačové technologie a webdesign

 

předměty vyučované na střední škole:

Informatika (V1A, V1B)
Internetové technologie (V1Am, V2Am, V3Am, V4Am)
Počítačová grafika (P1, V2Bk)
Vizuální programování (V2Am)
Základy multimediální tvorby (V4At)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2023/24
Webdesign I — 0/2 Z — 3 kr. (G3A, G3B 04+05)
letní semestr 2023/24 
Webdesign I — 0/2 KZ — 3 kr. (G3A, G3B 04+05)

 

odborné vzdělání:

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha (DiS., 2011)
Filozofická fakulta MU, Brno, obor teorie interaktivních médií (zahájeno 2021)

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení grafiky 1, ateliér designu digitálních médií

kabinet grafiky 1 a polygrafie
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 21

konrad@hellichovka.cz