Mgr. et Mgr. Aleš Chromečka

jazyk český a literatura, společenské vědy
třídní profesor V1B

 

předměty vyučované na střední škole:

Český jazyk a literatura (P1, V1B, P2, V2B, V3A)
Seminář z českého jazyka a literatury (V3A)
Společenskovědní základ (P3, V3A, V3B, P4, V4A)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Český jazyk a literatura (Mgr., 2022)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Literatura a mezikulturní komunikace (Mgr., 2023)

 

organizační zařazení a kontakt:

humanitní katedra — komise české filologie

kabinet humanitních věd 2
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro

chromecka@hellichovka.cz