Mgr. Štěpán Chlup

jazyk anglický

 

předměty vyučované na střední škole:

Anglický jazyk (V1ABa3, V2ABa4, P2a2, V3Aa3, P3a2, P4a1)
Seminář z anglického jazyka (V3AII, P3a2, P4a1)

 

odborné vzdělání:

Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, učitelství tělesné výchovy a jazyka anglického

 

organizační zařazení a kontakt:

humanitní katedra — komise cizojazyčné filologie

kabinet humanitních věd 1, jazyk anglický
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro

chlup@hellichovka.cz