přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

 

Mgr. Zuzana Malášková

jazyk německý

 

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2021/22
Německý jazyk A1.1 — 0/3 Z — 4 kr. (G1B04+05)
Německý jazyk A2.1 — 0/3 Z — 4 kr. (G205)
Německý jazyk B1.1 — 0/3 Z — 4 kr. (G3B05)
letní semestr 2021/22
Německý jazyk A1.2 — 0/3 KZ — 4 kr. (G1B04+05)
Německý jazyk A2.2 — 0/3 KZ — 4 kr. (G205)
Německý jazyk B1.2 — 0/3 ZK — 4 kr. (G3B05)

 

odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta UK v Praze, učitelství německého jazyka

kontakt:

kabinet humanitních věd 3
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro
malaskova@hellichovka.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024