přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

obědy ve školním roce 2021/2022

 

přihlášky ke stravování je nutno provádět osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Karmelitská 546, Praha 1
257 532 695
sj-karmelitska@quick.cz
www.sj-karmelitska.cz

 

harmonogram výdeje obědů
dle nařízení MŠMT do odvolání

pondělí—pátek

11.30—13.00
výdej v kanceláři ŠJ do krabiček (pozor! konzumace vlastním příborem!)

13.00—14.00
běžný provoz v jídelně

 

přihláška ke stravování
ke stažení ve formátu PDF zde

K 25. 8. prosím založit trvalý příkaz na 600 Kč k platbě s trvanlivostí do V. měsíce následujícího roku.

Číslo účtu: 18535011/0100 – splatnost k 25. dni v měsíci‚
jako variabilní symbol uvést rodné číslo, do poznámky jméno a třídu

Na mail sj-karmelitska@quick.cz začátkem školního roku oznámit‚ kdy přijdete poprvé na oběd. Nové průkazky bude mít u sebe vedoucí jídelny.

Na www.jidelna.cz – přehled o Vašem účtu, odebraných porcích i jídelní lístky. Během 1. zářijového týdne dostane každý strávník svůj přidělený ID kód a prvotní heslo.

 

Miluše Hrazdilová
ředitelka ŠJ Karmelitská

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024