přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení ke studiu na VOŠG

 


Výsledky přijímacího řízení k vyššímu odbornému studiu dle pořadí

Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů k vyššímu odbornému studiu

 
PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024