přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Michaela Caranová — přednáška 23 | 04 | 2024

 

 

Mgr. et BcA. Michaela Caranová je absolventkou naší školy. Pracuje jako konzervátorka papíru ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Má mnoho pracovních zkušeností nejen z této organizace, kde se setkává s papírem i v podobě ne zcela obvyklé, ale také ze své soukromé praxe.

Srdečně Vás zveme do školní auly na její přednášku, ve které nám přiblíží problematiku restaurování glóbů.

23. 4. 2024
15.40 hodin
aula (2. patro, Hellichova 22, Praha 1)

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024