kurz výtvarné přípravy pro uchazeče
o studium ve výtvarných oborech SPŠG

bude zahájen 22. října 2015 a proběhne od 17.00 do 19.00 hodin
v hlavní budově grafické školy, Hellichova 22, Praha 1.
Následující bloky budou probíhat ve stejném čase v termínech:

5. listopadu 2015
19. listopadu 2015
3. prosince 2015
17. prosince 2015

S sebou: měkká tužka, uhel, plastická guma, přezůvky
Celkový počet hodin: 10 (5× dvouhodinový blok)
Počet zájemců: max. 10
Cena kurzu: 1 000 Kč (1 blok 200 Kč)

Vedoucí kurzu: Ak. mal. Dana Krobová
(+420 605 953 378)