přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

 

MgA. Jakub Roček

multimediální tvorba, počítačová grafika

 

předměty vyučované na střední škole:

Multimediální tvorba (V4Am)
Počítačová grafika (V1Am, V3Ao, V4Ao, V4Am)

 

odborné vzdělání:

Střední škola umění a designu, Brno
Fakulta výtvarných umění VUT, Brno, obor výtvarné tvorby (MgA., 2016)

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení grafiky 1, ateliér designu digitálních médií

kabinet grafiky 1, design digitálních médií
budova Hellichova 22, 2. patro, místnost 28

rocek@hellichovka.cz

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024