přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

PhDr. Jana Průšová

písmo a kaligrafie
pomocné vědy historické

 

předměty vyučované na střední škole:

Kaligrafie (V3Bk, V4Bk)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2023/24
Písmo a kaligrafie — 1/2 Z — 2 kr. (G1 01+02)
letní semestr 2023/24 
Písmo a kaligrafie — 1/2 Z — 2 kr. (G1 01+02)
Pomocné vědy historické — 2/0 KZ — 2 kr. (G3B 06)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor Konzervátorství a restaurátorství
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení restaurátorství

kabinet humanitních věd 3, společenské vědy
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro
prusova@hellichovka.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024