Kačka Burešová

 

Mgr. Kateřina Burešová

zástupkyně ředitele
vedoucí humanitní katedry
metodik prevence sociálně patologických jevů
český jazyk a literatura, psychologie
třídní profesorka V2B

 

funkční kompetence

vyšší odborné vzdělávání
vzdělávání v humanitních a uměnovědných předmětech
prevence sociálně patologických jevů
výchovné poradenství

předměty vyučované na střední škole:

Český jazyk a literatura (V1B, V2B, V3B)
Seminář z českého jazyka a literatury (V3B)

předměty vyučované na vyšší odborné škole škole:

zimní semestr 2020/21
Český jazyk a literární tvorba — 1/1 KZ — 2 kr. (G2B05)
letní semestr 2020/21
Český jazyk a literární tvorba — 1/1 ZK — 2 kr. (G2B05)

odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni

kontakt:

pracovna zástupkyně ředitele
budova Hellichova 22, sekretariát
257 313 594
buresova@hellichovka.cz