Typografie

jako povinný modul pro zaměření 01 Propagační grafika a 02 Knižní grafika

 

1. semestr, 1/2 KZ

vyučující: ak. mal. Zbyněk Kočvar, ak. mal. Věnceslava Kovalská

Nauka o písmu a typografii; typografický měrný systém, typografické názvosloví, klasifikace tiskových písem; konstrukce písma a charakteristické vlastnosti písma (čitelnost a tvar); klasický typografický materiál — praktické cvičení v sazárně; workshop ruční sazby — praktické cvičení v sazárně. Pravidla sazby aplikovaná v počítačovém zpracování; pravidla hladké sazby, smíšené sazby a pořadové sazby. Tvorba písma; materiály a nástroje pro psaní a kreslení písma a jejich vliv na formu písma; fragment abecedy (frotáž nebo reprodukce) jako základ transkripce dobového písma nebo inspirační zdroj tvorby nového písma. Praktická cvičení.


Hodnocení modulu:

Klasifikovaný zápočet — předpokladem pro splnění klasifikovaného zápočtu je splnění docházky v požadovaném rozsahu, zpracování všech průběžných testů a úkolů požadovaných v průběhu celého vzdělávacího období a následně je udělen na základě splnění didaktického testu, případně v kombinaci s kolokviem, prověřujícího znalosti v praktických souvislostech, které si student během vzdělávacího období osvojil.

 

2. semestr, 1/2 ZK

vyučující: ak. mal. Zbyněk Kočvar, ak. mal. Věnceslava Kovalská

Typografie v současné praxi. Základní principy typografické úpravy v knihách, novinách a časopisech; titulky a jejich kompozice; vyrovnávání a prostrkávání verzálek a minusek; vhodné a nevhodné kombinace druhů písma; písmo v akcidenční sazbě; písmo v internetu. Výrazové možnosti písma. Písmo jako výrazový prostředek v grafickém designu; písmo jako výrazový prostředek ve volné tvorbě; písmo v architektuře a v sochařství. Praktická cvičení.


Hodnocení modulu:

Zkouška — předpokladem pro splnění zkoušky je splnění docházky v požadovaném rozsahu, zpracování všech průběžných úkolů požadovaných v průběhu celého vzdělávacího období a následně je udělena na základě splnění praktické a ústní zkoušky, při níž musí student prokázat porozumění učiva v praktických souvislostech, a to v rozsahu obou vzdělávacích období, v nichž byl modul vyučován.

 

 

Studijní literatura:

Knihy:
1. Muzika, F.: Krásné písmo I, II. SNKLU, Praha 1958, 1963; Paseka, Praha 2005
2. Hlavsa, O.: Typografická písma latinková. SNTL, Praha 1957, 1960
3. Hlavsa, O.: Typografia, Typografia 2, Typografia 3. SNTL, Praha 1976, 1981, 1986
4. Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin. SPN, Praha 1990
5. Kočička, P., Blažek, F.: Praktická typografie. ComputerPress, Brno 2000, 2004
6. Beran, V.: Typografický manuál, 2. vydání. Kafka design, Praha 1999
7. Bartoň, J.: Úvod do technologie ofsetu. Nakladatelství grafické školy, Praha 2003
8. Štorm, F.: Eseje o typografii
9. Studio Najbrt: Život, štěstí, překvapení
10. Blažej, B.: Ruční sazba 1. SNTL, Praha 1971
11. Pop, P., Fléger, J., Pop, V.: Sazba I. Ruční sazba. SPN, Praha 1984
12. Kroutvor, J.: Poselství ulice. Comet, Praha 1991
13. Dusong, J.-L., Siegwartová, F.: Typografie — od olova k počítačům. Svojtka a Vašut, Praha 1997
14. Vichnar, J., Rambousek, A.: Původní československá typografická písma. Ministerstvo kultury ČSR, Praha 1972
15. Menhart, O.: Tvorba typografického písma. SPN, Praha 1957
16. Menhart, O.: Nauka o písmu. SPN, Praha 1954, 1971, 1974, 1977
17. Najbrt, V. a kol.: Redaktor v tiskárně. Novinář, Praha 1979
18. Vlček, T.: Současný plakát. Odeon, Praha 1976
19. Fabel, K.: Současná typografie. Odeon, Praha 1981
20. Mysliveček, M.: Panoptikum symbolů, značek a znamení. Horizont, Praha 1992
21. Horák, F.: Pět století českého knihtisku. Odeon, Praha 1968
22. Brousil T., Dočekalová P.: Czech Digitized Typefaces, 1990–2010 BigBoss, Praha 2015
23. Kolektiv: Ladislav Sutnar – Design in Action, Argo, Praha, 2000

ročenky TypoDesignClub

Katalogy:
Bienále Brno /Mezinárodní bienále grafického designu/
katalogy příležitostných výstav grafického designu

Časopisy:
TYPO, DELEATUR, SOAP, ŽIVEL, FONT, TYPOGRAFIA

Webové stránky:
www.typo.cz
www.grafika.cz
www.pismolijna.cz
www.typomil.com
www.suitcasetype.com
www.typebase.com
www.myfonts.com
www.fonts.com
www.itcfonts.com
www.linotype.com
www.bertholdtypes.com
www.emigre.com
www.typegallery.com