konzultace pedagogů pro studenty grafické školy

 

 

Přehled konzultačních hodin pedagogů pro studenty školy
v prvním pololetí školního roku 2016/17