vyšší odborná škola grafická
a střední průmyslová škola grafická

patří k tradičním a vysoce ceněným uměleckoprůmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce 1920. Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické  a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství a reklamu, je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.

Této pozici odpovídají také vynikající vzdělávací výsledky. Svědčí o nich mimo jiné množství ocenění v prestižních republikových i mezinárodních soutěžích. V posledních letech byly realizovány prestižní výstavy prací studentů školy; například ve Staroměstské radnici v Praze (2010, 2015), na Fakultě umění Ostravské univerzity (2013), v zahraničí v německém Henneferu a ve švédském Halmstadu (2011), v Amsterodamu a v Londýně (2012), v Madridu (2014).

Pravidelně bývají práce studentů oceňovány na různých přehlídkách uměleckých a grafických škol, například v soutěžích Národní cena za studentských design, Studentský design, Grafika roku, nejkrásnější kniha roku, Czech Press Photo, Prague Photo, Trienále umělecké knižní vazby České Budějovice, Trienále ex libris Chrudim, Cena Františka Egermayera České společnosti pro jakost a další. Škola spolupracuje v rámci panevropských vzdělávacích programů s řadou škol Evropy.

Učební program je rozdělen do dvou vzdělávacích stupňů: středního, zakončeného maturitní zkouškou, a pomaturitního vyššího odborného, zakončeného absolutoriem a titulem DiS (diplomovaný specialista).

Na úrovni středního vzdělávání se žáci připravují ve výtvarných oborech Užitá fotografie, Propagační výtvarnictví, Konzervátorství a restaurátorství a v technologickém oboru Polygrafie. Ve výtvarných oborech je dbáno zejména na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků ve specifických oborových zaměřeních, s důrazem na osvojování tradičních řemeslných principů a moderních technologických postupů. Ve vzdělávacím programu Tisková a nová média oboru Polygrafie směřuje k odbornému vzdělání a orientaci ve složité struktuře grafické výroby ve všech jejích oblastech, s důrazem na moderní elektronické zpracovatelské postupy.

Na úrovni vyššího odborného vzdělávání si studenti v oboru Grafický design a realizace tiskovin specializovaným studiem prakticky osvojují komplexní spektrum činností zaměřených na propagační grafiku, knižní grafiku, fotografii a média, zpracování tiskovin a vydavatelství a reklamu.

Žáci a studentivšech oborů se velmi dobře uplatňují na trhu práce. Nacházejí zaměstnání v rozličných institucích spojených s návrhovou nebo technologickou fází zpracování, výroby nebo renovace tiskovin i v oblasti reklamní a propagační tvorby na internetu.

Škola disponuje v pěti DTP studiích a grafických a fotografických ateliérech moderními informačními technologiemi pro zpracování obrazu a textu, stroji a zařízeními pro předtiskovou, tiskovou a dokončovací fázi zpracování tiskoviny, dostatečnou kapacitou dílen pro praktickou výuku a učeben pro teoretickou výuku.

Zájemcům bude podána komplexní informace o škole na dnech otevřených dveří, na webových stránkách školy a v kanceláři školy.

VOSG_SPSG_aula

VOSG_SPSG_Hellichova_chodba