přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Kompletní školní vzdělávací programy jsou k dispozici v sekretariátu školy a na intranetu

Učební plán platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem


přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024