přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

vošg a spšg — šablony ll

 

V naší škole je od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 realizován projekt s názvem „VOŠG a SPŠG-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016876, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci střední a vyšší odborné školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024