modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů na spšg

 

V naší škole je od 1. 9. 2019 do 15. 9. 2020 realizován projekt s názvem „Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů na Střední průmyslové škole grafické“, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000973, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Hlavním projektovým záměrem je modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů, kde bude docházet k rozvoji kompetencí v chemii a polytechnice. Laboratoř projde kompletní modernizací jak po stránce stavební, tak i vybavenosti. Výsledná podoba laboratoře přispěje k uspokojení potřeb žáků a pedagogů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.