Seminář projektu OPPA leden 2013_14

Semináře Redakčního zpracování textu pro studenty třetího ročníku oborů Grafický design a Polygrafie proběhly dne 14. ledna 2014 v rámci projektu Dlouhá cesta k malé knize. Semináře zajistil partner projektu, Institut pro studium literatury, o. p. s.

 

Studentům přednášeli Mgr. Jiří Flaišman, Ph. D. a PeaDr. Luboš Merhaut, CSc.

Fotografie z přednášky k nahlédnutí zde.