Čtvrtá přednáška projektu OPPA

semináře Redakčního zpracování textu proběhla dne 14. března 2013 pro studenty třetího ročníku oborů Grafický design a Polygrafie. Přednášku v rámci projektu Dlouhá cesta k malé knize zajistil partner projektu, Institut pro studium literatury, o. p. s.
Podobně jako v předcházejícím období studentům přednášel Mgr. Michael Špirit, Ph. D.

Fotografie z přednášky k nahlédnutí zde.