přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení na obor 34-41-M/01 Polygrafie na školní rok 2013/2014

abecední seznam přijatých uchazečů – 1. kolo
abecední seznam přijatých uchazečů – 2. kolo

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024