Výsledky druhého kola přijímacího řízení na VOŠG

ve vzdělávacím programu Grafický design a realizace tiskovin
pro školní rok 2013/14

zaměření 04 Tisková produkce:

pořadí / číslo / body

Přijatý uchazeč:
1. / 403-II /66

Nepřijatí uchazeči:
2. / 400-II / 64
3. / 401-II / 60
4. / 402-II / 43

Zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:

pořadí / číslo / body

Přijatí uchazeči:
1. / 606-II / 191
2. / 600-II / 163
3. / 604-II / 162
4. / 607-II / 161
5. / 609-II / 157
6. / 603-II / 138
7. / 605-II / 124

Nepřijatí uchazeči:
8. / 608-II / 113
9. / 601-II / 102

 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů
ke studiu na VOŠG ve II. kole přijímacího řízení
pro školní rok 2013/14


Zaměření 04 Tisková produkce:

Přijatý uchazeč:
Smrž Filip

Nepřijatí uchazeči:
Dlabač Josef
Drábek Pavel
Kiknavelidze Sandro

Zaměření 06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:

Přijatí uchazeči:
Bébrová Zuzana
Frindová Barbora
Holubová Ludmila
Kotrbáčková Markéta
Macháčková Sabina
Nešporová Markéta
Petrásková Martina

Nepřijatí uchazeči:
Auská Zuzana
Roch Jakub

 

V Praze dne 19. září 2013
PhDr. Jan Sehnal, ředitel školy