termíny a tematické okruhy k absolutoriu ve školním roce 2019/2020

 

termíny zkoušek

absolutoria G3A a G3B: 3.–5. 6. 2020

přehled profilových zkoušek

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

 

01 Propagační grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

Anglický jazyk

 • A book as an information medium
 • Advertising
 • Art schools, Technical Tertiary School
 • Basic printing techniques
 • Bookbinding
 • Career choices, future of my branch
 • Colours
 • Commercial printing
 • Communication with a customer
 • Contemporary typography
 • Galleries and museums, exhibitions
 • Graphic and computer equipment
 • Graphic techniques
 • Great personalities of graphic design
 • History of paper
 • History of typography
 • Illustration
 • Inside the agencies
 • My department
 • Paper
 • Posters
 • Printing media
 • School Training Program
 • Typography
 • Visual communication

Dějiny kultury nové doby I, II

 • Abstrakce po 2. světové válce
 • Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
 • Česká meziválečná avantgarda a grafický design
 • Česká předválečná moderna
 • Česká secese a knižní kultura
 • Česká šedesátá léta a grafický design
 • České umění po 2. světové válce
 • Český funkcionalismus a grafický design
 • Dadaismus
 • Expresionismus
 • Futurismus a kinetické umění
 • Hlavní tendence architektury 20. století
 • Kubismus
 • Moderní grafický design
 • Počátky abstrakce
 • Pop art a nový realismus
 • Postimpresionismus a symbolismus.
 • Postmoderna
 • Proměny umění na počátku 20. století
 • Přelom století v grafickém designu
 • Realismus a impresionismus
 • Romantismus
 • Secese
 • Surrealismus
 • Vlivy konceptualismu

Propagační grafika, Zpracování obrazu a textu I

 • Akcidenční tiskoviny
 • Antikvová tisková písma a skripty
 • České písmařství v 20. století a v současnosti
 • Digitální technologické postupy a Digitální tiskové technologie
 • Druhy knižní produkce. Vzorová maketa knihy, výpočet rozsahu publikace z rukopisu, obrazového materiálu a návrhu grafické úpravy
 • Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci
 • Grafická značka a jednotný vizuální styl, grafický manuál
 • Grafický design obalů
 • Grotesky a groteskantikvy, egyptienky, tučné antikvy
 • Hlubotisk a tamponový tisk
 • InDesign, Illustrator, Photoshop
 • Kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
 • Knihtisk, flexotisk
 • Knižní edice
 • Knižní vazba
 • Multimedia
 • Ofset a sítotisk
 • Periodický tisk – časopisy a noviny
 • Sazba hladká, smíšená a pořadová Výrobní podklady pro zpracování textu
 • Speciální tiskoviny s ochrannými prvky
 • Spolupráce grafika s nakladatelstvím, tiskárnou při výrobě knih, a s ostatními profesemi při realizaci, výstav, vizuálních komunikací a podobných projektů
 • Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování. Tiskové barvy. Zušlechťování tiskovin.
 • Vizuální komunikace, orientační systémy v exteriéru i v interiéru
 • Výstavnictví, výstavní grafika
 • Webdesign

 

02 Knižní grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

Anglický jazyk

 • Advertising
 • Animation
 • Art printing techniques
 • Art schools, Technical Tertiary School
 • Bookbinding
 • Career choices, future of my branch
 • Communication with a customer
 • Contemporary typography
 • Czech contemporary illustrators
 • Division of printing techniques
 • Galleries and museums, exhibitions
 • Graphic design
 • Gravure
 • Great personalities of my branch
 • History of paper
 • How to make illustrations
 • Illustration and its kinds
 • Important moments in type development
 • My department
 • Paper
 • Planography – lithography, offset
 • Relief printing   
 • School Training Program
 • Screen printing , serigraphy
 • Street art, graffiti  

Dějiny kultury nové doby I, II

 • Abstrakce po 2. světové válce
 • Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
 • Česká meziválečná avantgarda a grafický design
 • Česká předválečná moderna
 • Česká secese a knižní kultura
 • Česká šedesátá léta a grafický design
 • České umění po 2. světové válce
 • Český funkcionalismus a grafický design
 • Dadaismus
 • Expresionismus
 • Futurismus a kinetické umění
 • Hlavní tendence architektury 20. století
 • Kubismus
 • Moderní grafický design
 • Počátky abstrakce
 • Pop art a nový realismus
 • Postimpresionismus a symbolismus.
 • Postmoderna
 • Proměny umění na počátku 20. století
 • Přelom století v grafickém designu
 • Realismus a impresionismus
 • Romantismus
 • Secese
 • Surrealismus
 • Vlivy konceptualismu

Knižní grafika, Zpracování obrazu a textu I

 • Akcidenční tiskoviny
 • Barvy, barevné prostory, barevný gamut, ICC profily
 • Digitální technologické postupy a Digitální tiskové technologie
 • Druhy knižní produkce
 • Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci
 • Grafická úprava odborné literatury
 • Hladká sazba 
 • Charakteristika bibliofilie a autorské knihy
 • InDesign, Illustrator, Photoshop
 • Jednotlivé části knihyTiskové techniky
 • Knižní edice
 • Knižní grafika – formy spolupráce grafika, nakladatelství a tiskárny při zpracování textových a obrazových podkladů
 • Linoryt, dřevoryt
 • Měkké a tuhé knižní vazby
 • Periodický tisk
 • Sítotisk
 • Tisk z hloubky
 • Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování. Zušlechťování tiskovin. Tiskové barvy
 • Úloha a postavení ilustrace na přebalu a obálce knihy
 • Vědecká ilustrace
 • Výběr typografického písma, parametry písma, licence
 • Vzorová maketa knihy
 • Webdesign
 • Zásady tvorby návrhu typografického písma

05 Mediální produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

Anglický jazyk

 • A magazine/newspaper as a product
 • A publishing house
 • Advertising and its psychology
 • Art schools, Technical Tertiary School
 • Career choices, future of my branch
 • Communication with a customer
 • Distribution network in Europe
 • Distribution network in the Czech Republic and abroad
 • Economics of publishing
 • Galleries, museums in the Czech Republic and abroad
 • Graphic design
 • Great personalities of my department
 • History of printing
 • History of publishing and newspapers, magazines
 • Information technology in publishing
 • Legal issues of publishing
 • Management and marketing
 • Media and art in the Czech Republic
 • Modern media, Internet
 • My department
 • My work experience
 • Newspapers and magazines in the Czech Republic and in foreign countries
 • School training programme
 • Technology and printing process
 • Writing, editing and journalism

Mediální produkce, Mediální a marketingová komunikace, Zpracování obrazu a textu I

 • Aktuální situace v médiích
 • Bankovní pojmy
 • Barevné prostory: charakteristika a aplikace
 • Dokončovací zpracování novin a časopisů
 • Finanční nástroje podnikání
 • Informační a fyzická struktura publikace
 • Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
 • Inzertní ceník, CPT: Cost per tousand
 • Kniha a nakladatel
 • Knižní a časopisecký brand
 • Knižní trh v České republice
 • Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
 • Média a jejich význam
 • Multimédia
 • Objektivita v médiích, důvěryhodnost
 • Odpisy, daně, DPH a podnikové výkaznictví
 • Podnikové výkaznictví
 • Požadavky na zpracování a kontrola kvality výrobních podkladů
 • Principy redakční přípravy tiskovin
 • Proměny médií v ČR po roce 1989
 • Předplatitelé periodického tisku
 • Příprava a rozbor grafické úpravy novin
 • Příprava a rozbor layoutu časopisů
 • Příprava nového titulu
 • Příprava tiskových dat, Postscript a PDF
 • Regulace médií ze strany státu
 • RIP v předtiskové přípravě
 • Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v tiskových médiích
 • Seriózní a bulvární tisk, dezinformační weby
 • Skladba barevného obrazu a barevná reprodukce
 • Správa barevnosti
 • Standardizace kvality tisku
 • Technická a technologická příprava tiskovin
 • Technologie tisku periodických a neperiodických tiskovin
 • Tisková inzerce
 • Tiskový produkt – od prvotní myšlenky až po prodej
 • Tvorba cen v tiskové produkci
 • Typografická pravidla pro úpravu textů
 • Úloha informačních technologií a systémů ve vydavatelské praxi
 • Určení ceny konečné spotřeby (CKS) periodických a neperiodických tiskovin
 • Vydavatelský marketing
 • Webdesign
 • Základní rozbor kapitálové společnosti
 • Základní stavba redakce, redakční zdroje
 • Základní stavba vydavatelství
 • Základní struktura podniku
 • Zásady autorské smlouvy, smlouvy o tisku a distribuci
 • Zaváděcí kampaň nové publikace
 • Zdroje textových a obrazových předloh pro periodické tiskoviny
 • Zpracování obrazových předloh pro reprodukci

 

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Resturování papíru
3/ Technologie restaurování papíru
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

Anglický jazyk

 • Art printing techniques
 • Complete restoring intervention
 • Conditions for storage of historical documents
 • Conservation of paper
 • Description of historical bookbinding model
 • Early codex binding
 • Great personalities of my department
 • Historical bookbinding
 • History and development of printing
 • Machines, tools and equipment used in conserving and restoration
 • Materials used for historical and contemporary bookbinding,
 • Methods of paper restoration
 • My practice training and future of my branch
 • What is paper? Pulp. History of papermaking.
 • Pigments, binders, fivxatives, glues
 • Renaissance and Baroque binding
 • Restoration and conservation of parchment
 • Restoration evidence
 • Restoration of cardboard and wooden blocks
 • Restoration of historical paper documents
 • Romanesque and Gothic binding
 • Historical development of seals
 • Technical Tertiary School, Restoration Department.
 • The ethics of restoration
 • The world and Czech great art museums, galleries

Dějiny kultury nové doby I, II

 • Abstrakce po 2. světové válce
 • Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
 • Česká meziválečná avantgarda a grafický design
 • Česká předválečná moderna
 • Česká secese a knižní kultura
 • Česká šedesátá léta a grafický design
 • České umění po 2. světové válce
 • Český funkcionalismus a grafický design
 • Dadaismus
 • Expresionismus
 • Futurismus a kinetické umění
 • Hlavní tendence architektury 20. století
 • Kubismus
 • Moderní grafický design
 • Počátky abstrakce
 • Pop art a nový realismus
 • Postimpresionismus a symbolismus.
 • Postmoderna
 • Proměny umění na počátku 20. století
 • Přelom století v grafickém designu
 • Realismus a impresionismus
 • Romantismus
 • Secese
 • Surrealismus
 • Vlivy konceptualismua

Restaurování papíru, Technologie restaurování papíru

 • Celoplošné materiály.
 • Degradace hlavních složek papíru.
 • Druhy pečetí, materiály používané na pečetě, typy poškození, způsoby konzervování a restaurování, podmínky uložení.
 • Hlavní složky papíru, jejich chemická charakteristika a vlastnosti.
 • Historická knižní vazba období gotiky
 • Historická knižní vazba od starověku do 12. století.
 • Historická knižní vazba renesanční.
 • Historická knižní vazba období baroka.
 • Konzervace vazebních usní
 • Konzervace a restaurování vazebních pokryvů.
 • Konzervační zásahy na papírové podložce.
 • Komplexní restaurátorský zásah.
 • Kovy vyskytující se na knižní vazbě, jejich koroze, způsoby konzervování a restaurování.
 • Metody restaurování papírové podložky.
 • Neutralizace – hromadné a individuální metody.
 • Organická pojiva.
 • Pergamen jako psací podložka a potahový materiál, způsoby konzervace a restaurování.
 • Preventivní konzervace, krizová opatření, záchrana knih po povodních.
 • Restaurátorská dokumentace, etický kodex, legislativa.
 • Restaurování dřevěných knižních desek.
 • Restaurování s částečnou demontáží.
 • Restaurování lepenkových knižních desek.
 • Vazební usně a příčiny jejich degradace.
 • Výroba papíru v historii a dnes, vlastnosti papíru.
 • Vývoj knižní vazby od 19. století po vazbu současnou.
 • Záznamové prostředky