přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

poradenská linka pomoci

 

Chcete se zeptat na otázky související s pedagogicko-psychologickým poradenstvím?
Máte starosti s distanční výukou? Přechodem zpět na výuku prezenční? Nevíte, co do školy dělat dřív a jak vše zvládnout?
Jste rodič, žák či pedagog?

Rádi zodpovíme Vaše dotazy z oblasti:
— vzdělávacích obtíží
— specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, ADHD, ADD)
— učebních strategií
— školní zralosti
— metod výuky
— školní neúspěšnosti
— podpůrných opatření
— mimořádného nadání
— školní legislativy (např. data přijímacích zkoušek) aj.

+420 606 062 344
plp@ppppraha.cz

zdarma
všední dny 8.00—16.00
(mimo prázdnin)

 

Na lince se střídají pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4
Tyto kontakty neslouží k objednávání klientů, přepojování hovorů na odborné pracovníky a další činnosti PPP.

Nejedná se o linku krizovou!

V akutních a krizových případech volejte:
Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop, zdarma), online chat
Linka bezpečí (podpora pro děti): 116 111 (nonstop, zdarma), online chat
Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop, zdarma), online chat
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006 (nonstop, zdarma)
Linka důvěry CSS Praha: 222 580 697 (nonstop), online chat
Centrum krizové intervence pod PN Bohnice: 286 016 666 (nonstop)

www.ppppraha.cz

 

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024