přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

konzultace pro uchazeče o vyšší odborné studium
ve druhém kole přijímacího řízení

 

Konzultace pro uchazeče o vyšší odborné studium, kteří se chtějí přihlásit do druhého kola přijímacího řízení, probíhají přímo u pedagogů jednotlivých zaměření do 5. 9. 2017. Termíny konzultací je nutné domluvit předem telefonicky v sekretariátu školy nebo přímo u pedagoga, případně e-mailem (viz níže).

 

Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu
Bc. Milana Vanišová
po telefonické domluvě, tel. 604 985 909

 

Mediální produkce
Ing. Radek Blahák
po předchozí telefonické domluvě v sekretariátu školy (tel. 257 312 390) nebo e-mailem na adrese blahak@graficka-praha.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024