kolíčkový den 2023

 

 

17. 10. 2023 se Hellichovka podruhé podílela na prodeji zelených kolíčků pro Nadaci Jedličkova ústavu. Žákům a studentům naší školy se podařilo vybrat 4 241 Kč. Během sbírky se podařilo vybrat přes 720 000 Kč. Výtěžek Nadace Jedličkova ústavu věnuje na podporu dětí a mládeže s postižením např. na pořízení kompenzačních pomůcek, osobní asistenci, pracovní tréninky nebo na podporu volnočasových aktivit. Kolíček si lidé mohli koupit za minimální příspěvek 50 Kč, což odpovídá nadačnímu příspěvku na 20 minut osobní asistence.

Děkujeme.