přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

CEJ — olympiáda

V prosinci 2014 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Do krajského kola postoupily studentky Judita Košťáková (V3) a Lucie Dynterová (V4). Obě dosáhly v porovnání s konkurencí dalších pražských škol (zejména gymnázií) velmi dobrých výsledků. Judita Košťáková obsadila 5.–8. místo a Lucie Dynterová 11. místo.

Gratulujeme, děkujeme za dobrou reprezentaci školy a ostatním za účast.

vyučující CJL

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024