ANJ — soutěž

V obvodním kole soutěže v anglickém jazyce pořádaného MŠMT
se v kategorii III. A žák Jan Janíček (3. ročník obor Polygrafie) umístil na skvělém 2. místě.

Srdečně gratulujeme!