Mgr. et Mgr. Diana Zídková

jazyk anglický
historie

 

předměty vyučované na střední škole:

Anglický jazyk (V1AB, P1, P2)
Angličtina — vyrovnávací A1/A2 (P1+V1AB)
Dějiny nové doby (V3B)
Společenskovědní základ: úvod do historie (P1)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha, obor anglické filologie (Mgr., 2019)
Filozofická fakulta UK, Praha, obor historie (Mgr., 2020)

 

organizační zařazení a kontakt:

humanitní katedra — komise cizojazyčné filologie

kabinet humanitních věd 1 — jazyk anglický
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro
zidkova@hellichovka.cz