provoz školy v době jarních prázdnin: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)

Petra Vykydalova

 

Mgr. Petra Vykydalová

statutární zástupkyně ředitele
vedoucí přírodovědné katedry
matematika, informatika
třídní profesorka V4

 

funkční kompetence

střední vzdělávání a provoz školy
vzdělávání v přírodovědných předmětech

předměty vyučované na střední škole

Matematika (P3, P4)

odborné vzdělání

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, obor matematika a informatika
Vzdělávací institut Středočeského kraje, Praha, funkční studium

kontakt

kancelář statutární zástupkyně ředitele, sekretariát
budova Hellichova 22, Praha 1, přízemí
257 313 586
vykydalova@hellichovka.cz

 

provoz školy v době jarních prázdnin: 8—13 hodin (knihovna je otevřena pouze v úterý)