přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

 

Ing. Eva Tothová

knižní vazba, restaurování papíru
restaurátorské technologie
třídní profesorka V3B

 

předměty vyučované na střední škole:

Knihařské a grafické techniky (V4Ao)
Knižní vazba (V3Bk, V3Bf)
Restaurátorské technologie (V2Bk)
Restaurování papíru (V2Bk)
Technologie restaurování (V3Bk)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2023/24
Knižní vazba — 0/5 KZ+ — 5 kr. (G3B 06)
Restaurování papíru a pergamenu — 1/4 Zk+ — 6 kr. (G1 06 + G2B 06)
letní semestr 2023/24
Restaurování papíru a pergamenu — 1/4 Zk+ — 6 kr. (G1 06 + G2B 06)
Restaurování papíru — 0/12 Z — 13 kr. (G3B 06)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, obor Konzervátorství a restaurátorství
Vysoká škola chemicko-technologická, obor Technologie konzervování a restaurování (Ing. 2011)

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení restaurátorství, ateliér restaurování papíru a ateliér knižní vazby

kabinet restaurátorství
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 25
257 313 602

tothova@hellichovka.cz

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024