Mgr. Martin Mařík

vydavatelské předměty

 

předměty vyučované ve vyšší odborné škole:

zimní semestr 2018/19
Mediální produkce — 2/2 Zk — 6 kr. (G1B 05)
Mediální produkce — 1/2 Zk — 5 kr. (G2B 05)
letní semestr 2018/19
Mediální produkce — 2/2 Zk — 6 kr. (G1B 05)
Mediální produkce — 1/2 Zk+ — 5 kr. (G2B 05)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha, obor německý jazyk–historie

kontakt:

sborovna
budova Hellichova 22, 1. patro
marik@hellichovka.cz