Markéta Slezáková

latinský jazyk

 

předměty vyučované na střední škole:

Latinský jazyk: nepovinný (V2 k)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha (bakalářský studijní program — od r. 2015)

kontakt:

sborovna
budova Hellichova 22, místnost 21, 1. patro
slezakova@hellichovka.cz