Bc. Markéta Stehlíková

jazyk latinský a francouzský

 

předměty vyučované na střední škole:

Francouzština A1: nepovinný (I.—II. roč.)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha, francouzský jazyk – latinský jazyk

kontakt:

sborovna
budova Hellichova 22, místnost 21, 1. patro
stehlikova@hellichovka.cz