přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)

Petr Urban

 

PhDr. Petr Urban

jazyk anglický, historie
třídní profesor V1A

 

předměty vyučované na střední škole:

Anglický jazyk (V1AB, V2AB, V3AB, V4A, V4Bk)
Seminář z anglického jazyka (V3A, V3Bk, V4A, V4Bk)
Historický základ (V1A)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha

kontakt:

kabinet anglického jazyka
Maltézské náměstí 16, 3. patro, místnost 5a
urban@hellichovka.cz

přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)