BcA. Michala Matysová

kaligrafie a výtvarná dokumentace
knižní vazba

 

předměty vyučované na střední škole:

Kaligrafie (V1Bk, V2Bk)
Knihařské a grafické techniky (V1Ao)
Knižní vazba (V3At, V4At)
Výtvarná dokumentace (V3Bk, V4Bk)

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor restaurátorství
Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara ZČU, ateliér knižní kultury

 

kontakt:

kabinet restaurátorství
budova Hellichova 22, místnost 25a, 1. patro
matysova@hellichovka.cz