Pavel Kovařík

matematika, fyzika

 

předměty vyučované na střední škole:

Fyzika (V1A, V1Bf)
Matematika (V1B)

 

odborné vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — komise přírodních věd

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 23
kovarik@hellichovka.cz

kmenová škola:

Konzervatoř a střední škola Jaroslava Deyla
Praha 1, Maltézské náměstí 14