Karel Kotynek

 

Mgr. Karel Kotýnek

matematika, informatika
třídní profesor V1B

 

předměty vyučované na střední škole:

Informatika (V1A, V1B, V2, P2)
Internetové technologie (V1A m)
Matematika (V1B, P3A)

 

odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta UK, Praha

kontakt:

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 23
kotynek@hellichovka.cz