přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)

Mgr. Karel Kotýnek

matematika, informatika
třídní profesor V4B

 

předměty vyučované na střední škole:

Informatika (V1A, V1B, V2A, V2B)
Internetové technologie (V1Am, V2Am, V3Am, V4Am)
Matematika (P3, V2A)
Německý jazyk A1–A2: nepovinný (I.–III. roč.)

 

odborné vzdělání:

Pedagogická fakulta UK, Praha

kontakt:

kabinet přírodních věd
budova Hellichova 22, 1. patro, místnost 23
kotynek@hellichovka.cz

přihlášky ke studiu na VOŠG podávejte do 31. 5. 2023 (více zde)