portrety_kolenata_cb01f

 

Mgr. Silvie Kolenatá

anglický jazyk
vedoucí učitelka studijní skupiny G2A

 

předměty vyučované na střední škole:

Anglický jazyk (V1AB, V2, V3, P3A, P3B)
Seminář z anglického jazyka (V3, P3A, P3B)

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2018/19
Anglický jazyk B1.1 — 0/3 Z — 4 kr. (G2A)
letní semestr 2018/19
Anglický jazyk B1.2 — 0/3 KZ — 4 kr. (G2A)

 

odborné vzdělání:

Filozofická fakulta UK, Praha

kontakt:

kabinet anglického jazyka
budova Maltézské náměstí 16, 3. patro
kolenata@hellichovka.cz