Petra Vykydalova

 

Mgr. Petra Vykydalová

statutární zástupkyně ředitele
vedoucí přírodovědné katedry
matematika, informatika
třídní profesorka P1

 

funkční kompetence

střední vzdělávání a provoz školy
vzdělávání v přírodovědných předmětech

předměty vyučované na střední škole

Matematika (P1, P2)

 

odborné vzdělání

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, obor matematika a informatika
Vzdělávací institut Středočeského kraje, Praha, funkční studium

 

organizační zařazení a kontakt

přírodovědně technická katedra — komise přírodních věd

vedení školy — pracovna statutární zástupkyně ředitele
budova Hellichova 22, přízemí, místnost č. 13
257 313 586

vykydalova@hellichovka.cz