Mgr. Libuše Holakovská

restaurování a konzervování pečetí

 

předměty vyučované na střední škole:

Restaurování muzejních předmětů — pečetě (V4Bk)

 

organizační zařazení a kontakt:

umělecká katedra — oddělení restaurátorství

kabinet restaurátorství
budova školy Hellichova 22, 1. patro, místnost 25A

Národní archiv ČR
oddělení péče o fyzický stav archiválií
Praha 6, tř. Milady Horákové 133
libuse.holakovska@nacr.cz