Mgr. Libuše Holakovská

restaurování a konzervování pečetí

 

předměty vyučované na střední škole:

Restaurování a konzervování muzejních předmětů (V4k)

 

kontakt:

Národní archiv ČR
oddělení péče o fyzický stav archiválií
Praha 6, tř. Milady Horákové 133
libuse.holakovska@nacr.cz