MgA. Jan Drochytka

marketing

 

předměty vyučované na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2024/25
Mediální produkce a marketing — 1/1 KZ — 2 kr. (G2)
Praktikum z marketingové komunikace — 0/2 Z — 1 kr. (G3A 02+03)
letní semestr 2024/25

Mediální produkce a marketing — 1/1 KZ — 2 kr. (G2)
Praktikum z marketingové komunikace — 0/2 Z — 1 kr. (G3A 02+03)
Realizace tiskovin — 2/0 Zk — 3 kr. (G1AB), v alternaci s Radkem Blahákem

 

odborné vzdělání:

Střední průmyslová škola grafická, Praha, obor užité fotografie a médií
Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, ateliér volného umění u doc. Aleksandry Vajd (MgA., 2022)

organizační zařazení a kontakt:

přírodovědně technická katedra — oddělení polygrafie

kabinet humanitních věd
budova Hellichova 22, přízemí, místnost č. 17
drochytka@hellichovka.cz