Bc. Daniel Burda

digitální kultura a webdesign

 

výuka předmětů na střední škole:

Seminář digitální kultury (V3f, V3g)

výuka předmětů na vyšší odborné škole:

zimní semestr 2018/19
Webdesign I — 0/2 Z — 3 kr. (G1A01, G1A0203, G1B04, G1B05)

 

odborné vzdělání:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut ekonomických studií (Bc., 2015)
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, Praha, Centrum audiovizuálních studií (zahájeno 2015)

kontakt:

tiskové středisko
budova Hellichova 22, 3. patro, místnost 39
burda@hellichovka.cz