přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024

MgA. Štěpánka Borýsková, Ph.D.

technologie restaurování

 

předměty vyučované ve vyšší odborné škole:

zimní semestr 2023/24
Technologie restaurování — 2/0 KZ – 2 kr. (G2B06)

letní semestr 2023/24
Technologie restaurování — 2/0 ZK – 3 kr. (G2B06)

 

odborné vzdělání:

Filmová a televizní fakulta AMU, Praha, obor multimediální tvorby

kontakt:

oddělení restaurování
budova Hellichova 22, 1. patro

přihlášky na vyšší odbornou školu přijímáme do 31. 5. 2024